Cost of materials and labor is included. in this video specially list of materials. Ang layunin ng videong ito ay para mabigyan ng lakas ng loob ang kapwa ofw na … .
https://i.ytimg.com/vi/JtEhf_frAnc/hqdefault.jpg