സുഹൃത്തിന് ഒരു കൈതാങ്ങ്……………….
പ്രിയ കളി കുട്ടുകാരന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് മുന്നര സെന്റ് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട് നിർമിക്കുകയാണ്
1014നു സ്ക്വയ്യർ ഫീറ്റ്……
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഒരു ബെഡ്റൂം കോമൺ ബാത്ത്റൂം
കിച്ചൻ & വർക്ക് എരിയ
ലിവിംങ്ങ് & ഡൈനിംങ്ങ്
സിറ്റോട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഓപ്പൺ ബാൽക്കണി
അപ്പർ ലിവിംങ്ങ് എരിയ
രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഒന്ന്അറ്റാച്ചഡ്
ബാത്ത്റും ഒന്ന് കോമൺ ബാത്ത്റൂം എന്നിവയാണ്….. അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക………
ബി.പി സലിം
ബീപിസ് ഡിസൈൻസ്
ചെറുതുരുത്തി
തൃശൂർ ജില്ല
9847155166
8086667667

❤❤❤LATEST HOME DESIGN || INTERIOR || ELEVATION || CONTEMPORARY STYLE HOME IMAGES ||MODERN HOUSE DESIGN IDEAS || KERALA HOME DESIGN || DECORATION IDEAS || CEILING || ARCHITECT TIPS AND IDEAS ||ARABIAN STYLE HOUSE DESIGN || INDIAN STYLE HOME DESIGN

❤️MY CHANNEL HAS NO PAID VIDEOS

#EXTERIOR
#ELEVATION
#HOUSE DESIGN
#HOUSE ELEVATION
#VEED
#VILLA
#APARTMENT
#FLAT
#ARCHITECTURE
#ARCHITECT
#KERALA HOME
#CONTEMPORARY HOME
#INTERIOR
#MODERN HOUSE
#INDIAN HOME

source